Култура на компанијата

Култура на компанијата

Корпоративна мисија:да се промовира надградбата на индустријата за автоматизација и да се намалат трошоците за работна сила на револуционерен начин

Бизнис филозофија:интегритет и посветеност, обезбедување квалитет, ефикасна иновација, искрена услуга.

Основни вредности:страст, одговорност, посветеност и ефикасност.

Начело на услугата:искрена услуга, помогнете им на клиентите.

Политика за акција:цел, план, следење и прилагодување.

Концепт на дизајн:не се осмелувајте да размислувате, бидете внимателни.

Концепт на таленти:колку е голема способноста и колку е широка сцената.

Филозофија на вработените:совесни и одговорни, освојте репутација.

Маркетинг концепт:управување со брендот, продажба на вредност;нема вонсезонски пазар, само вонсезонски идеи.

Работна филозофија:што се случува на денот, денот завршува;зборовите мора да се прават, делата мора да бидат решителни.

Политика за квалитет:научен менаџмент, постојано усовршување.

Развојна стратегија:одличен бренд, карактеристики на индустријата.